Via vår kundeweb kan kunder booke sine egne transporter rett i vår digitale løsning. 


Når ordren er akspetert vil det automatisk gå ut en ordrebekreftelse og avtalt pris på den aktuelle transporten. 


Videre kan kunden holde full oversikt over sin(e) sending(er) med T&T, leveringsbekreftelser, dokumenter, PODs, fakturaer osv. 


Systemet er bygget opp slik at man kan være flere som bestiller på samme konto, slik at dersom man har eksempelvis tre personer på kontoret som booker sendinger vil hver enkelt ha oversikt over sin sending. Det ligger også mange andre tekniske løsninger i vårt system, og vil være fult konfigurerbart til den individuelle kunde.


Ta kontakt med oss på mail for en hyggelig logistikk samtale!